Điều khoản sử dụng

Chúng tôi là website Tải Game Miễn Phí – Web tải 5000+ Game Full Crack cho PC và Mobile miễn phí, cập nhật link tải nhanh, đầy đủ thể loại, Version cho anh em. Chúng tôi hoạt động với mục đích cung cấp giá trị đến cho người dùng liên quan đến lĩnh vực Game online, Game offline từ các thiết bị mobile, PC, Laptop.

Yêu cầu về độ tuổi

Nếu chưa đủ tuổi để tự chịu trách nhiệm theo quy định, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép. Vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cùng bạn đọc các điều khoản này.

Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và bạn cho phép con bạn sử dụng các dịch vụ này, thì bạn phải tuân theo các điều khoản này và chịu trách nhiệm đối với hoạt động của con bạn trong các dịch vụ đó.

Chấp thuận sử dụng

Bạn đồng ý rằng tất cả việc sử dụng Website của bạn phải phù hợp với các điều kiện sau: bạn không thể sử dụng Website vào bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào; bạn không thể sao chép, tải xuống, tái sản xuất, tái bản, dựng lên, quảng bá, truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên.

Website dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ trường hợp hoàn toàn cần thiết đối với việc sử dụng của riêng cá nhân bạn, phi thương mại, hợp pháp, ở nhà.

Bạn không thể, và không được hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào né tránh hay vô hiệu hóa bất kỳ tính năng bảo mật nào của Website hoặc tải lên, truyền tải hoặc phân tán bất kỳ virus hoặc mã độc hại nào qua Website.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện hoặc được bao hàm trong Website sẽ luôn là tài sản độc quyền của và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi.

Trừ khi được quy định trong Điều khoản sử dụng này, việc bạn sử dụng Website không cấp cho bạn bất kỳ quyền, tư cách, lợi ích hay giấy phép nào đối với bất kỳ sở hữu trí tuệ nào như vậy.

Bạn được phép sử dụng bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Trang web chỉ khi được chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản.

Trừ khi được quy định trong các Điều khoản sử dụng này, bất kỳ việc sử dụng các tài liệu hoặc nội dung đó, bao gồm sao chép, tái sản xuất, truyền tải, phân phối, khai thác thương mại hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh, đều bị cấm.

Không đảm bảo

Bạn đồng ý rằng sẽ tự chịu rủi ro về việc bạn sử dụng website. Chúng tôi không đảm bảo Website vận hành không gián đoạn sẽ không bị lỗi, bị virus hay lỗi kỹ thuật hoặc không tương thích với bất kỳ phần mềm hay tài liệu nào khác.

Website của bên thứ ba

Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về tình trạng sẵn có của bất kỳ trang web hoặc tài liệu nào của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập thông qua Trang web. Chúng tôi không xác nhận và sẽ không chịu trách nhiệm hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thuộc hoặc sẵn có từ các trang web hoặc tài liệu đó.

Bất kỳ giao dịch nào giữa bạn và bất kỳ nhà quảng cáo hoặc nhà buôn là bên thứ ba nào được tìm thấy trên hoặc qua Trang web.

Bao gồm thanh toán và phân phối sản phẩm, dịch vụ và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc đại diện nào được liên kết với những giao dịch như vậy, sẽ được thực hiện giữa bạn và nhà quảng cáo hoặc nhà buôn có liên quan.

Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các giao dịch như vậy.

Thông tin cá nhân của bạn

Trong quá trình bạn sử dụng Website, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn qua Website. Trong trường hợp đó, mọi thông tin cá nhân như vậy sẽ được xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư.

Thắc mắc

Các thắc mắc về Chính sách Quyền riêng tư này được tiếp nhận thông qua trang Liên hệ với chúng tôi.